Nyheter

Protokoll fört vid församlingsmöte 25 januari 2015

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av justerare Arne Berg och Anita Isaksson valdes

Rapport från styrelsen 22 januari 2015

Under dagens sammanträde togs inte så många beslut, men två viktiga saker finns att rapportera om. Församlingens värdepappersportfölj Efter beslutet om att säga upp reversräntan i höstas har församlingen som

Rapport från styrelsen 11 december 2014

Budget för 2015 Under årets sista styrelsemöte tog styrelsen beslut om budgeten för 2015. Den största skillnaden jämfört med föregående års budget är självklart att församlingen inte längre får någon

Protokoll fört vid församlingsmöte 23 november 2014

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av sekreterare Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid

Rapport från styrelsen 20 november 2014

Besök av internationella rådet Internationella rådet besökte styrelsen för att bland annat samtala kring rekryteringen av nya pastorer till den internationella församlingsgemenskapen i Immanuelskyrkan. Ekonomi, budget och justeringar i riktlinjer

Protokoll fört vid församlingsmöte 22 oktober 2014

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar § 1 Mötets öppnande Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat. § 2 Val av sekreterare Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid

Rapport från styrelsen 16 oktober 2014

Besök av församlingens diakoniarbetare Församlingens anställda diakoniarbetare, samt Magnus Bodin som arbetar som diakon i Svenska kyrkan, besökte styrelsen för att informera och samtala om diakoni. Nytt ljud i kyrkan

Rapport från styrelsen 18 september 2014

Ekonomirapport Församlingens ekonomi fortsätter vara i balans. Styrelsen beslutade att sätta riktlinjer för 2015 års budget vilket sammanfattas i att kostnadsmässigt hålla sig till 2014 års nivå, förutom personalkostnader. Det

Rapport från styrelsen 22 maj 2014

Under styrelsemötet påbörjade styrelsen arbetet med verksamhetsplanen inför 2015. Det arbetet kommer att fortsätta inom både styrelsen, i de olika verksamhetsråden, bland personalen och medlemmarna innan ett slutgiltigt beslut kan