Kyrkkaffe - avgift avskaffas

I dagsläget är det olika i våra språkgrupper ifall den kaffeavgift som kommer in täcker kostnaden för kyrkkaffet eller ej. Ekonomiutskottet anser att kyrkkaffets avgifter tar mycket tid från församlingens volontära krafter och även för ekonomiavdelningen. Styrelsen har därför beslutat att slopa avgiften för kyrkkaffe i samtliga språkgrupper. Styrelsen anser att samvaro är viktigare än täckning av kaffekostnaden.
Men, alla uppmanas att påminna varandra i respektive språkgrupp om att lägga på kaffeavgift i sitt offrande istället.
Förändringen görs från och med årsskiftet 2019/2020.

 

Läs hela protokollet från församlingsmötet 24 november 2019