Nygammal svensk verksamhetsledare

Styrelsen har beslutat att pastor Ulla Marie Gunner, vid sidan av sin roll som föreståndare, går in som svensk verksamhetsledare från årsskiftet 
2019/2020. Samtidigt söker vi nu en ny pastor som efterträdare till Tobias Frelin.

Stephen James, ordförande