mats engen 2018 aktuellt

Ny administrativ chef

Mats Engen har anställts som ny administrativ chef för församlingen. Mats har sin bakgrund främst inom olika typer av bolag, både mindre och större, samt även en kortare period inom ett vårdbolag. I dessa uppdrag har Mats haft roller som ekonomichef och HRchef (personalansvar). I början av hösten 2017 var Mats konsult i församlingen. Det smakade mer och nu är vi glada att han är tillbaka.

Mats är 58 år och bor i Stockholm tillsammans med sin sambo. Mats har också en vuxen son.

Vi säger välkommen till Mats och önskar honom Guds rika välsignelse i tjänsten.

Ulla Marie Gunner
Församlingsföreståndare

 

 

Hanna Peterson e brev maj2018

 

Hanna Peterson, projektledare för digital kommunikation

Ledningsgruppen har startat ett projekt för att förbättra och utöka Immanuelskyrkans digitala kommunikation. Hanna Peterson har blivit anställt som projektledare på 20% under resten av 2018.
Projektgruppen, som består av representanter från de olika gudstjänstgrupperna med kompetens inom området, kommer att utarbeta en strategi för kyrkans digitala kommunikation. Den baseras på kyrkans vision, verksamhetsplan och kommunikationsplan. Gruppen kommer bl.a. att se över hemsidans design och funktionalitet, utforska andra möjliga lösningar såsom en app och pröva att lägga upp kommunikation via andra digitala kanaler – främst sociala medier.
Inom kort kommer en enkät att gå ut bland medlemmarna. Dina tankar och din input uppskattas!