Sensommarutflykt till Enköping 29 augusti

Immanuel Seniors sensommarresa går i år till parkernas stad Enköping och till den senmedeltida Härkeberga kyrka med kyrkomålaren Albertus Pictors unika och vackra bildkonst.

I Enköping välkomnas vi med förmiddagskaffe i Västerledskyrkan, som tillhör  Equmeniakyrkan. Därefter ger vi oss ut på vandring för att under guidad ledning upptäcka parkernas stad, Enköping. 

Det var stadsträdgårdsmästaren Stefan Mattsson som på 1980-talet tog initiativet till det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete med träd, häckar och perenner som vi idag kan se resultatet av och som har gett staden epitetet ”parkernas stad”. Den mest kända är parken ”Drömparken” som invigdes 1996. Parken är uppdelad i ett stort antal avgränsade parkdelar, var och en med sina speciella växter, karaktär, kraftfulla form och starka kontraster. 

Efter parkvandringen blir det lunch på restaurang Golfen. Sedan åker vi vidare till den senmedeltida kyrkan i Härkeberga. Kyrkan är berömd för Albertus Pictors unika och välbevarade målningar från 1480-talet. Vi tas emot i kyrkan och får med vår guides hjälp inblick i kyrkans historia och Albertus Pictors unika kyrkokonst.

Dagen avslutas med eftermiddagskaffe och därefter återvänder vi mot Stockholm och beräknas återkomma till Immanuelskyrkan vid 17-tiden.

Anmälan

Anmäl dig via mail och uppge; Namn, adress, telefon, e-post, födelsedatum, specialkost, närmast anhörig och telefon samt om du önskar Schnitzel, fisk eller vegetariskt till lunch.

Skicka anmälan till Sara Stignäs, sara.stignas@immanuelskyrkan.se.

Avresan sker med buss kl.08.30 (obs tiden) från Immanuelskyrkan Kungstensgatan 17.
Beräknad hemkomst till Immanuelskyrkan kl.17.00. 

Resans pris 695 kr.

Anmäl och betala senast den 8 augusti 2024.
Betalning sker till plusgiro 44  93-3 Immanuelskyrkans församling.

Ange ”Seniors höstutflykt” och namn. Bokningen räknas som definitiv när beloppet är insatt på kontot. Om det blir kö så räknas anmälan från den dag beloppet kommit in på kontot. Vid avbokning senast 21 augusti återbetalas hela resans pris.

Vid frågor kontakta Sara Stignäs 08-587 503 20.

Med reservation för mindre ändringar.