Program våren 2024

Tisdagar klockan 13.00 i Waldenströmsalen, Immanuelskyrkan.
Här kan du ladda ner vårens program.

Januari

23 januari
Binas förunderliga värld

Läkaren Björn Holm berättar om sina bin. Bin som dansar budskap till varandra och som kan ”prata” med blommor. Bin som respekterades av faraoner.
Bins stick lindrade även Sherlock Holmes ledvärk. Bisamhället är ett hårt styrt matriarkat som bland mycket annat även producerar honung.

30 januari
Röster från skuggsamhället

Sedan riksdagsvalet har det talats mycket om det så kallade skuggsamhället. Men vilka är personerna som döljer sig bakom begreppet och hur ser deras verklighet ut? Hannah Laustiola, generalsekreterare för Läkare i Världen, berättar med utgångspunkt i rätten till vård om de människor som besöker organisationens volontärdrivna mottagningar runtom i landet för att få vård eller psykosocialt stöd.

Februari

6 februari
Solvatten – rent och varmt vatten med solsken

Begränsad tillgång till rent vatten och hygien är de mest grundläggande orsakerna till ohälsa, vilket förhindrar människor att ta sig ur fattigdom. Solvatten är en innovativ lösning som använder solens energi för att både rena och värma vatten och som används idag av 630 000 människor i världen, främst subsahariska Afrika. Petra Wadström är grundare av Solvatten och mottagare av KTH:s stora pris 2022.

13 februari
Den svenska välfärdsstaten som Gudsrike

Socialdemokraten, ideologen och finansministern Ernst Wigforss (1881–1977) var huvudperson bakom skapandet av 1900-talets svenska välfärdsstat. Mindre känt – eller rättare sagt helt ouppmärksammat tidigare – är Ernst Wigforss varma kristna tro via Missionsförbundet och den stora politiska påverkan hans religiositet hade för skapandet av den svenska välfärdsstaten. Henrik Arnstad fil.mag. i historia berättar utifrån sin biografi om Wigforss och f.d. jouranlist och rådgivare Dan Svanell samtalar med författaren.

20 februari
En kyrka tar skepnad

Från tegelstenar till en grön katedral. Ove Andersson berättar om tiden när den nya Immanuelskyrkan byggdes och utformades under de första åren. Fokus ligger på gudstjänstlokalen och vad den säger oss i dag. Ove var intendent för ekonomi och fastighet i Immanuelskyrkan under perioden när kyrkan byggdes.

27 februari
Demokratin i postsanningens tid

Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället. Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien samt i Svenska Akademien. 

Mars

5 mars
Stella non Vedente

Berit Selin, sångerska och pedagog, berättar om sitt liv som synskadad, om allt från studier till arbetet. Livsberättelsen blandas med sång och musik, anekdoter och humor till en spännande föreställning. Repertoaren svingar sig mellan pop, jazz, visa, musikal, opera och Berits egna låtar. Ackompanjemang av tidigare kollegan Mats Eriksson, pianist, lärare, arrangör, ljudtekniker och producent. 

12 mars
Vad får jag för pengarna?

Anders Ahlsson, docent i thoraxkirurgi och hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm, berättar om hälso- och sjukvårdens framgångar och utmaningar. Vad är rimligt att förvänta sig av den offentligt finansierade sjukvården? Vad är medarbetarnas viktigaste drivkrafter och vad behöver förändras för en god och attraktiv arbetsmiljö? 

19 mars
Stå ut med de andra

Ekumenik/enhet är svar på världens nöd och kärlek är innehållet i enhet. I en polariserad våldsam värld behöver vi hitta vägen till att faktiskt stå ut med varandra i alla olikheter. Det är både en inre och en yttre resa. Två strömmar visar vägen. Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, varvar faktiska händelser med teologiska reflektioner främst utifrån sina 16 år i Kyrkornas världsråds ledning.

26 mars
Pilgrim, tro och liv i rörelse 

Magnus Helmner, diakoniassistent i Fisksätra i Nacka Församling, berättar om betydelsen av pilgrimsvandringar för egen återhämtning. På senare år har han varit pilgrimsledare i Nacka såväl som i andra sammanhang. De sju nyckelorden Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande har betytt mycket på ett personligt plan men svarar samtidigt på många behov i samhället idag. 

April

2 april
Hälsosamt åldrande – fokus på fysisk aktivitet

Elisabeth Rydwik, sjukgymnast och forskare vid Karolinska Institutet kommer att tala om varför fysisk aktivitet är viktigt för ett hälsosamt åldrande, samt vad man själv kan göra för att bibehålla sin hälsa och sin fysiska funktion.

9 april 
Dag Hammarskjöld – mannen bakom ämbetet

Lennart Lindström, tidigare ämnesråd i Finansdepartementet, berättar om Dag Hammarskjölds liv, personlighet, livsåskådning och religiösa tro bland annat utifrån Hammarskjölds bok Vägmärken.

16 april
Luther – reformation och medierevolution

Anders Ahlberg har varit chefredaktör för en rad tidningar, bland annat Kyrkans Tidning, och verkar nu som rådgivare och utbildare, med ett starkt engagemang i ledarskap och medieutveckling. Han har närstuderat multigeniale, besvärlige Martin Luther. En ordens man – översättare, förkunnare och lyriker som också hade ett intresse för bild – vilket kan ses i illustrationerna till hans första utgåva av hela Bibeln 1534.

23 april
Träsket, Tabernaklet och Engelska kapellet… 

Göran Gunner, pastor och docent i missionsvetenskap, ger glimtar från Equmeniakyrkans bildarsamfunds gudstjänstlokaler i Stockholms city. Hur såg det ut en gång i tiden? Vad hände med lokalerna? Vad finns kvar idag? Ett 30-tal platser kommer att beröras. 

30 april 
Vi önskar alla en glad Valborgsmässoafton men ordnar inget gemensamt program denna tisdag.  

Maj

7 maj
Arbete för en rättvis värld – trots krig, kriser och sänkt biståndsanslag

Vad innebär den nya biståndspolitiken med fokus på handel för Sverige och för Diakonia? Hur påverkas pågående program och projekt? Hur påverkas kyrkornas engagemang för Diakonia när biståndspolitiken ändras? Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander har arbetat för Diakonia i Latinamerika, Centralamerika, Asien samt för Action Aid och Rädda Barnen. 

14 maj
Biologisk mångfald – livsviktigt för dig och mig

Urban Emanuelsson är professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet där han var chef för centrum för biologisk mångfald. Redan som 14-årig fältbiolog deltog Urban i aktioner för skydd av hotade arter. Numera ligger fokus på bevarande av naturbetesmarker.

21 maj
Vi avslutar våren med en vandring i en av Stockholms parker. Tid och plats meddelas senare. 
Vid frågor kontakta senior@immanuel.se

Kulturvandring 21 mars
Gravar – Bränder – Skrönor

Berit Dahlström guidar oss runt på Katarina kyrkogård och berättar dess intressanta historia. 

Startplats Södermannagatan 2 kl. 10.00
T-bana Medborgarplatsen

Avgift 100:- betalas via QR-kod på plats
eller kontant.

……………………….

Kulturvandring 25 april
Från Yttersta Tvärgränd till Högalidskyrkan

Det tog tid innan staden nådde fram till Södermalm väster om Yttersta Tvärgränd. Det var länge platsen för malmgårdar, fattigkvarter och industrier. Nu är det hipsterkulturens hemort. Vi går genom Skinnarviksparken och Pålsundsparken och vi får höra om Kristinehofs malmgård och Högalidskyrkan mm. 

Michael Karlsson är vår guide och föreläsare.

Startplats Yttersta Tvärgränd 10 kl. 10.00

T-bana Zinkensdamm.

Avgift 100:- betalas via QR-kod på plats eller kontant. 

Seniorverksamheten i Immanuelskyrkan är öppen för alla intresserade, oavsett ålder och livsåskådning. Ansvarig för denna del av församlingens verksamhet är Immanuel Senior. Vi ser dig gärna som medlem i vår förening. Medlemsavgiften för 2024 beslutas av årsmötet den 5 mars.

Om du önskar mer information om föreningen och medlemskapet, vänd dig till vår diakon eller ordförande. 

Sara Stignäs
Diakon 
Tel: 08-587 503 20
Mail: sara.stignas@immanuelskyrkan.se

Kristina Gustafsson 
Ordförande i Immanuel Senior 
Tel: 070-891 52 10 
Mail: senior@immanuel.se