Kaffestugan söker volontärer och/eller timanställd

Kaffestugan har en viktig funktion i Immanuelskyrkan. Runt en fika blir samtalet ofta lite längre och ibland djupare. Och meningsfullt!

  • För våra körer och ensembler är fikastunden inte bara extra energi utan också en stund för social samvaro.
  • Ibland ordnar vi fika, lunch eller kvällsgott tillsammans med ungdomsgrupper.
  • Vissa fredagar ordnar vi med all förtäring till minnesstunder.
  • En dag i veckan har vi öppet kyrktorg, kaffestugan är en central punkt i detta.
  • Vid uthyrning ordnar vi ibland servering för deltagare på möten och utbildningar.
  • Och sen har vi kyrk-kaffet förstås, vem vill vara utan det?

För att få verksamheten i kaffestugan att fungera har vi många volontärer. Vi har också en husmor och några timanställda. Husmor och de timanställda går in och fixar när volontärerna inte riktigt räcker till.

Vi är just nu i ett läge där vi behöver fler volontärer. Om du vill bidra till den del av församlingens verksamhet som kretsar kring kaffestugan är du välkommen att anmäla ditt intresse. 

För att säkra att alltid kunna ta hand om de arrangemang där något ätbart ska serveras finns också möjligheten att få en timanställning i köket. En timanställning bygger på att du säger ja eller nej när du blir tillfrågad. Sista dag för ansökan till timanställning är den 31/5.

Kontakta Maria Eriksson eller Åke Larsson om du är intresserad så kan vi berätta mer.