Detta tror vi

En serie studier om den apostoliska trosbekännelsen. Det här är en kurs för den som vill veta mer om sin tro och fördjupa sin förståelse för kyrkans traditioner.

Vi träffas varannan torsdag kväll under våren med början torsdagen den 1 februari. Vi träffas först 18.30 för en enkel måltid och avslutar 20.30. Kontakta pastor Hugh för mer information telefon 076 102 64 64 eller mail hugh.doyle@immanuelskyrkan.se

Kursen är öppen för alla men språket som används för mötena kommer att vara engelska.