Vårens församlingsmöten och gemensamma gudstjänster

  • Söndag 12 mars, gemensam gudstjänst kl 11.00 i kyrksalen.
  • Söndag 26 mars, församlingsmöte kl 13.00 i Congressen
  • Söndag 16 april, församlingsmöte kl 13.00 i Congressen angående kallande av pastor Hugh Doyle.
  • Söndag 23 april, gemensam gudstjänst kl 11.00 i kyrksalen och installation av församlingsföreståndare Carin Dernulf.
    Därefter årsmöte kl 13.00 i Congressen. Röstkort och valsedel hämtas innan, under fikat mellan den gudstjänsten och årsmötet.
  • Söndag 30 april, gemensam gudstjänst kl 11.00 i kyrksalen.
  • Eventuellt – söndag 11 juni, församlingsmöte kl 13.00 i Congressen