Observera

Denna text publicerades första gången den 9 januari, 2023. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ny Roderkurs! Start 1 februari

Roder är en kurs för dig som vill samtala med andra i en mindre grupp där trygghet råder och viktiga samtal förs under sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. Under kursen får du tillfälle att utforska krafter som styr ditt liv.

Roder tar upp sju centrala livsteman:

• Min riktning i livet
• Mina hämmande rädslor
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Min känsla av att inte duga
• Min djupaste längtan
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Mina mål i livet

Varje kurskväll tar tre timmar i anspråk och följer ett fast program:

• Måltidsgemenskap över en tallrik soppa
• Guidad meditation med avslappning
• Kort föredragning av kvällens tema
• Egen reflektion i tystnad med stöd av ett reflektionshäfte
• Samtal i mindre grupper med samtalsledare
• Sammanfattande egen reflektion
• Avslutning med beslut om förändring
• Sinnesrobönen

Det här innebär att kurskvällarna innehåller en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och storgrupp.

De korta föredragningarna baseras på forskningsbaserade fakta och reflektioner ur ett allmänmänskligt perspektiv. De avslutas alltid med en spegling av temat utifrån ett kristet synsätt. Dessa bägge perspektiv hålls isär, så långt det nu låter sig göras. Det gör att alla kan känna sig bekväma under kurskvällen oavsett livsåskådning.

Grupperna leds av Jonas Gustafsson, Görel Byström Janarv och Helena Erkenborn som är verksamma på olika sätt i församlingen.

”Mycket! Har längtat efter detta i många år utan att veta om det. Har fått tid att reflektera. Mött en kärleksfull gemenskap. Fått möta människor utan våra olika skal och mönster.”

Så här skrev en person efteråt på frågan om Roder påverkat henne.

Datum våren 2023:
Ons 1/2
Ons 15/2
Tors 1/3
Ons 15/3
Ons 29/3
Ons 19/4
Ons 26/4

Tid: 18.00–21.00

Kursavgift: 300 kr för 7 tillfällen. Då ingår en pärm med material och enkelt fika. Soppa och smörgås serveras till självkostnadspris varje tillfälle. Kursen sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varje grupp erbjuder 6–7 platser och riktas till alla som är intresserade. 

Om du vill veta mer så ring gärna Helena Erkenborn på 08-58750314.

ANMÄL DIG HÄR

Varmt välkomna!