Gruppsamtal för män 62 år och uppåt

Samtalsgrupp för män, 62 år och uppåt

Till denna samtalsgrupp för män inbjuds du som är 62 år och äldre. Antalet gruppdeltagare är mellan 6 – 8 personer. Deltagandet är kostnadsfritt.

Datum och Tid
Startdatum är måndagen 25/9 kl 13.30–15.30. Gruppen möts vid 10 tillfällen, två timmar per gång. Samlingsplats för första samlingen är vid informationsdisken innanför entrén till Immanuelskyrkan.

Plats
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17.
T-bana Rådmansgatan.

Gruppledare
Stefan Sjöblom pastor, konstnär med erfarenhet av att arbeta med grupper och samtal och är utbildad i metoden ”Livsnära samtal”.

Frågor och mer information
Gruppledare Stefan Sjöblom: 073 585 10 86