Rundabordssamtal kring tro

Rundabordssamtal kring tro, kyrka och samtid

Under tre kvällar i vår inbjuder Immanuelskyrkan till rundabordssamtal. Vi tar vår utgångspunkt i några artiklar som nyligen publicerats i Dagens Nyheter av bl.a. Kristina Lindquist, Vesna Prekopic, Björn Wiman, Hanna Hellquist och David Thurfjell.

Det gemensamma i dessa berättelser är en längtan att få höra till i ett sammanhang som är större än sitt eget. Att kunna få tänka att ”tro” snarare är tillhörighet än övertygelse. En längtan efter förtröstan snarare än förvissning eller längtan efter ritualerna i religionen. En uttrycker ett sökande efter en plats där tystnad råder eller ett sammanhang där invanda tankar får lämna plats för nya. Inte bara en plats i ensamhet utan ett gemensamt rum. Var kan ett sådant rum finnas?

Välkommen att samtala, utmanas och fundera tillsammans: Hur påverkar dessa tankar ens tro och synen på kyrkan som ett relevant sammanhang för tro?

Tid: 30 mars, 13 april och 27 april kl 18.30 – 20.00

Ledare: Claes-Göran Ydrefors och Kristina Gustafsson

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.

Antal deltagare: max 12 personer. Anmälan sker senast 20 mars via mail till verksamhetssamordnare: Helena Erkenborn

Kaffe och te serveras. Ingen avgift.

Välkomna!