Rapport från styrelsen 19 januari 2023

Styrelsen inledde mötet med en trevlig runda om vad som hänt sedan förra styrelsemötet, och fortsatte sedan att fördjupa våra samtal och studier av tro genom att samtalet om sidorna 41-45 i Färdplan, ett avsnitt som heter ”Del tron vidare”, som alltså den här gången handlade om hur vi delar vår tro med andra. Läs du också i Färdplan! https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/ 

Några av frågorna som styrelsen fördjupade sig i var exempelvis musikskolans framtid, frågan om hur vi förbereder jubileumsåret 2024 när Immanuelskyrkan fyller 50 år och erfarenheter från Rimbo församling.

Musikskolan dras med ökande underskott, både med och utan rektors- och administrativa kostnader. Samtidigt är den långsiktiga målbilden från styrelsen att ett nollresultat ska eftersträvas. Elevavgifter har höjts under 2022 för att få balans, men det har inte ännu haft önskat resultat. Styrelsen diskuterade detta. Musikskolekommittén kommer att involveras för att få deras syn på musikskolans framtid. 

I samband med samtalet kring jubileumsåret 2024 fick styrelsen besök av Erik Amnå, som på styrelsens uppdrag har lett en grupp i församlingen som har jobbat med en möjlig plan för att förbereda jubileumsåret. Styrelsen diskuterade och kommenterade förslag på kommande månaders arbete som Erik tar med sig som vägledning till arbetsgrupp och medarbetargrupp.

Tidningen Sändaren har i några nummer skrivit om situationen i Rimbo Equmeniakyrkan. Det är en mindre församling med cirka 20 medlemmar som nyligen haft ett församlingsmöte om att lämna Equmeniakyrkan. Nedläggning av församlingar regleras vanligtvis i församlingarnas stadgar, men inte när församlingar vill lämna samfundet Equmeniakyrkan. Styrelsen diskuterade vad detta på lång sikt kunde innebära för Immanuelskyrkan. 

Vidare fördjupade styrelsen diskussionen kring planeringen av kommande församlingsmöte den 22 januari 2023 liksom församlingens årsmöte den 23 april 2023.

Glädjande bland olika rapporter är att det rapporteras om en bra och god stämning i personalgruppen och att vissa känner som att verksamheten står inför en nytändning. 

Lunch i Gemenskap serverar fortfarande 350 luncher i början av januari.