Tisdagsträffen

PROGRAM VÅREN 2023

24 JANUARI
Därför sörjer jorden

Författaren Peter Halldorf, som är en av vår tids stora teologiska visionärer, ger i sin bok Därför sörjer jorden ett bidrag till samtalet om vad som kan vara en rimlig kristen hållning i en tid när klimatet skenar och jorden far illa. Framför allt vill han ge oss ett språk för hoppet i den kris som världen genomlever.

31 JANUARI
Vad händer med klimatet?

Lars Ronnås har en bakgrund som diplomat inom utrikesförvaltningen där han under drygt trettio år arbetat på utrikesdepartementet och vid olika ambassader. Han har bland annat tjänstgjort som ambassadör i Lusaka/Zambia, Harare/Zimbabwe och Bagdad/Irak. Åren 2016–2019 var han ambassadör för klimatfrågor och företrädde då Sverige i olika internationella sammanhang, och det är utifrån dessa erfarenheter han är inbjuden idag.

7 FEBRUARI
Prästerna. Landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna.

Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. Utifrån sin nya bok Prästerna beskriver Gunnar Wetterberg samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?

Gunnar Wetterberg, hedersdoktor vid Lunds universitet, har arbetat vid UD, Finansdepartementet, Svenska Kommunförbundet och Saco. 

14 FEBRUARI
Hjärtats musik

Far och dotter bjuder på ett varierat musikprogram dagen till ära – Alla hjärtans dag.

Natalie Almkvisth är utbildad sångerska, som med lätthet rör sig inom en bred repertoar från klassiska arior till pop, jazz och musikal. Alwar Almkvisth är välrenommerad organist, pianist, pedagog och kompositör. 

21 FEBRUARI
Himmel och jord. Trädgård och odling i religionernas värld

Lena Roos, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om medeltida judendom, religionsdidaktik och levd religion. Hon är även en hängiven grönsaksodlare.

Denna tisdag kombinerar hon religionshistoria med intresset för odling och berättar om växtlighetsgudar, klosterträdgårdar och församlingsdrivna gemenskapsodlingar.

28 FEBRUARI 
Vättar, jättar, diser och troll

Berättelser om väsen har funnits långt tillbaka i tiden, kanske lika länge som det funnits människor. Osynliga för det mesta, men ständigt närvarande, befolkade de skogen, havet, bergen och underjorden i det förflutnas föreställningsvärld. I den här föreläsningen fokuseras på väsen både i vikinga- och medeltidens föreställningsvärld och i senare tiders folktro. 

Tora Wall är folklorist och författare. Hon har tidigare ansvarat för sagor, sägner och folktro på Nordiska museet och forskar numera inom det folkloristiska ämnesområdet. Tora medverkar också regelbundet i TV- och radioprogram om folklore. 

7 MARS ÅRSMÖTE KL. 11. Soppa serveras från kl. 12.
Sångaren Artur Erikson som vi
minns honom

Artur Eriksons framträdanden innebar att han blev hela Sveriges sångarpastor med folkparksturnéer och medverkan i radio och TV. Han medverkade bl.a. i Hylands hörna med sången ”Prövningar vi möta få.” Pastorn hamnade till och med på svensktoppen och låg där i tolv veckor, för att inte tala om hans skivinspelningar med guldskivor och diamantskivor. Pastor Åke Nordqvist och musikern Hans Carlén, Jönköping, framför sånger och ger oss speglingar och händelser ur hans liv.

14 MARS 
”Vi tåga till Sion…” 
– en berättelse om fromma Nåsbors färd genom väckelse, vantro, besvikelse och berömmelse 

Eva Cronsioe, präst och fd producent vid SVT:s religionsredaktion, berättar om verkligheten bakom Selma Lagerlöfs romanepos Jerusalem I och II. 

Som moderator för en rad religionsvetenskapliga seminarier kring händelserna i Nås år 1896, då 37 personer utvandrade till Jerusalem för att ansluta sig till den kristna kommuniteten American Colony, har hon funnit en historia som på flera sätt skiljer sig från Lagerlöfs. 

Eva är fritidsboende i Nås och tjänstgör på halvtid som komminister i församlingen.

21 MARS 
Kvinnor och predikan

Kyrkohistorikern Gunilla Gunner har främst forskat om kvinnor i väckelse och mission. Denna tisdag berättar hon om Nelly Hall, en av det sena 1800-talets mest kända svenska predikanter. Hon var både uppburen och ifrågasatt och turnerade i Europa och USA under mer än tjugo års tid.  

28 MARS
Stora fastan och festernas fest i Ortodoxa kyrkan

Misha Jaksic, sedan många år Sveriges kristna råds samordnare för den Ortodoxa kyrkofamiljen i Sverige, är väl bevandrad i ortodoxa traditioner och teologi. Misha berättar om fastan och påskfirandets plats och betydelse i de ortodoxa kyrkotraditionerna.

4 APRIL 
Tröst i sorgen – Hur tar man sig upp efter en svår förlust?  

Utifrån författarens bok Tröstens ABC tar Catharina Segerbank med oss på en resa.  Hon ger råd kring hur vi kan ta oss vidare genom livet när vi mist någon vi älskar eller när vi har drabbats av andra förluster i livet.

Catharina Segerbank, teol.dr., är kyrkoherde i Johannes församling, Stockholm.

11 APRIL 
Ungas behov av äldre i sina liv (och tvärtom)

Att vara ung i den här tiden innebär många utmaningar. I ett samhälle som på många sätt är ålderssegregerat är behovet av stabila vuxenkontakter efterlängtat hos många unga. Att som ung ha någon att ta rygg på, någon som levt längre och vet mer om livet kan betyda oerhört mycket. Som kyrka har vi något så unikt som en generationsöverskridande gemenskap. Hur kan vi ännu mer ta vara på den?

Carin Dernulf, pastor och för närvarande generalsekreterare för Equmenia.

Under våren tillträder Carin tjänsten som församlingsföreståndare för  Immanuelskyrkans församling.

18 APRIL
Vårt behov av parker

Efterfrågan på stora stadsparker uppstod på höjden av den första industriella revolutionen på 1800-talet. De nya idéerna handlade om hur offentliga utrymmen, ofta etablerade på mark som ägdes av aristokratin, kungligheter eller armén skulle kunna användas för att förbättra stadsmedborgarnas fysiska och psykiska välbefinnande. Världsberömda är Birkenhead Park nära Liverpool, Bois de Boulogne i Paris, Tiergarten i Berlin och Central Park i New York City. 

Idag är stora stadsparker livsmiljöer för biologisk mångfald och tjänar klimatanpassning genom att minska den urbana värmeeffekten och riskerna för översvämningar. För människor som bor i städer representerar parker höga kulturella och estetiska värden och viktiga för hälsa och välbefinnande. 

Richard Murray, fil.dr i nationalekonomi, var med och grundade Stockholmspartiet på 1970-talet. Sedan 1993 är han ordförande i Förbundet för Ekoparken. Tillsammans med andra lyckades han få till stånd en lag om Nationalstadsparken som ska skydda detta område. 

25 APRIL 
Vad svarar vi ungdomarna?
Den globala klimatrörelsen Fridays for Future

Den 20 augusti 2018 satte sig Greta Thunberg ensam utanför riksdagshuset i Stockholm med en skylt som hade ett tydligt budskap: Skolstrejk för klimatet. Sedan dess har tusentals samlats under namnet Fridays For Future, som har blivit en global rörelse som strejkar varje fredag för att politiker och makthavare ska ta sitt ansvar för en klimaträttvis framtid. Men vilka utmaningar möter man som ung aktivist? Hur orkar man fortsätta när känslan av hopplöshet infinner sig? Och hur kan vi som vuxna allierade hjälpa till i ungas kamp? Tar vi deras engagemang på allvar?

För präststudenten Samuel Hall är klimataktivismen en del av hans kallelse. Han ger oss ett inifrån-perspektiv på rörelsen.

2 MAJ
Jesus, Djävulen och generna

Märta, Kerstin och Boel, tre generationer kvinnor i pingströrelsen under 1900-talet. Om ”tro, hopp och kärlek” liksom styvsystrarna ”misstro, förtvivlan och hat”, allt det som hände kvinnorna under deras livstid. Christel Wimans bok är ingen ”uppgörelse” med pingströrelsen, utan är snarare en skildring av kyrkans och samhällets utveckling utifrån kvinnornas perspektiv. Hur kyrkan blev en fristad och räddning för många kvinnor från arbetarklassen, eller därunder. Den tredje generationen är den sökande generationen. Den som söker efter livets mening och den yttersta meningen med våra liv. För den som är uppvuxen med tron på en levande Gud, så blir de existentiella frågorna extra viktiga. 

Christel Wiman, med långt arbetsliv som chef och vd för olika verksamheter, berättar utifrån sin bok.

9 MAJ
Jazz i Immanuelskyrkan

Temporarely Jazzband började spela tillsammans år 2010. Bandet har spelat huvudsakligen i gudstjänster och olika andra aktiviteter i Abrahamsbergskyrkan.

Bandet spelar huvudsakligen klassisk jazz/tradjazz från början av 1900-talet (1900-1950). Stilen kallas även New Orleans och/eller Dixieland. Mellan låtarna presenteras vilka som skrivit musiken och exempel på Jazzband som har gjort inspelningar. 

Medlemmar är Olle Nilsson trumpet eller flygelhorn, Göran Bohlin klarinett, Johan Wennlund trombon, Lars Lindbäck basfiol, Lars Mjönes banjo, Lars Hagberg trummor, Lars Axelsson piano.

16 MAJ
Medeltida kyrkokonst ur ett existentiellt perspektiv. En utforskande vandring i det medeltida kyrkorummet

Man kan närma sig en medeltida kyrkas konstnärliga skatt utifrån flera olika perspektiv – till exempel ett konsthistoriskt, eller teologiskt eller kanske ett feministiskt. Men om man vill försöka förstå det man möter i en medeltida kyrka behöver man använda ett existentiellt perspektiv och ställa frågan varför möter vi det vi möter när vi kommer in i kyrkorummet? Varför alla dessa helgon på väggarna och varför alla livsträd? Och dopfuntarna, varför ser de ut som de gör? Med hemska bestar och hotfulla vidunder på foten och lugnande och övertygande bilder på cuppan.

Lisa Sand är socionom och med.dr. med ett förflutet i den palliativa vården där de existentiella frågorna är en del av vardagen.

23 MAJ
Läkare utan gränser (MSF) – humanitär hjälp där behoven är som störst

Charlotta Grunewald berättar om erfarenheter från uppdrag för MSF som förlossningsläkare i Jemen och Afghanistan. Att arbeta i länder i krig, som lett till några av världens största humanitära katastrofer, innebär att man ofta ställs inför svåra situationer. Men det finns också ett dagligt liv som pågår. Känslan av samhörighet och delad glädje är trots allt större än skillnaderna mellan oss. Det ger mig hopp.

Efter ett långt och rikt yrkesliv har jag nu gått i pension och ägnar mig i stället åt textilkonst, där jag gärna gestaltar mina upplevelser i form av tygbilder. Några av bilderna visades på Liljevalchs vårsalong våren 2022. 

Torsdag 30 MAJ
Hagaparken

Vi avslutar våren med gemensam vandring i Hagaparken.  Tid och plats meddelas senare. 

Vid frågor kontakta senior@immanuel.se

Torsdag 26 Januari
Liljevalchs konsthall 

Guidad visning av utställningen Evigt liv som är ett samarbete mellan Nobelprismuseet och
Liljevalchs konsthall. 

Samling kl. 11.00 vid Liljevalchs konsthall, Djurgården. Visningen börjar kl. 11.15.

Entré 100 kr betalas via QR-kod på plats till Immanuel Senior. Max antal 20 personer.
Anmälan senast 24 januari till senior@immanuel.se

Resväg: Spårvagn nr 7, hållplats Liljevalchs/Gröna Lund

Torsdag 16 mars
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden 

Energistaden då och nu. Från Lort-Sverige till världens bästa bostadsstandard – hur gick det till? Svaret får vi på stadsvandringen som börjar i 1910-talets Hjorthagen och slutar i 2020-talets Norra Djurgårdsstaden. Vi får titta på hur Ferdinand Bobergs gasklockor och övriga industribyggnader nu integreras i den nya stadsdelen med sin miljöprofil och ultramoderna arkitektur. Michael Karlsson, guide och föreläsare.

Start vid Jägarmästargatan 4 uppe i Hjorthagen; nära T-bana och buss 54

Avgift 50 kr, betalas via QRkod på plats eller kontant.

Torsdag 27 april
På strövtåg i det litterära Stockholm 

Astrid Lindgren och Elin Wägner har varsin medan August Strindberg har fått två. Två vadå? Jo, litterära skyltar i huvudstaden.

Följ med på en vandring i Stockholmslitteraturen med Eva-Karin Gyllenberg, tidigare journalist på DN.

Samling kl. 10.30 vid Bror Marklunds skulptur ”Sittande pojke” mitt på Odenplan. Vandringen går längs Drottninggatan (med några avstickare), via Strömgatan, Operan, och avslutas i Kungsträdgården. 

Avgift 50 kr, betalas via QRkod på plats eller kontant.

Här kan du ladda ner vårens program

Seniorverksamheten i Immanuelskyrkan är öppen för alla intresserade, oavsett ålder och livsåskådning. Ansvarig för denna del av församlingens verksamhet är Immanuel Senior. Vi ser dig gärna som medlem i vår förening. Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kr och betalas via Swish med QR-koden nedan. Om du inte har tillgång till Swish kan du betala in på detta bankgironummer 181–0936. Ange tydligt namn, adress, medlemskap i senior. Medlemsavgifterna är viktiga för finansieringen av programverksamheten. 

Föreningens årsmöte äger rum 7 mars 2023 kl. 11.00. Om du önskar mer information om föreningen och medlemskapet, vänd dig till vår diakon eller ordförande. 

Agneta Selander
Diakon 
Tel: 08-587 503 24
Mail: agneta.selander@immanuelskyrkan.se

Kristina Gustafsson 
Ordförande i Immanuel Senior 
Tel: 070-891 52 10 
Mail: senior@immanuel.se