Bach – Jesu meine freude

Bach – Jesu, meine Freude

Bachs musik får i fastetid symbolisera både glädje och smärta, men kanske framför allt den stora tryggheten, även inför en oviss framtid och allt det som komma skall. Konsert onsdag 29 mars kl 19.00.

På programmet:
Bach – Jesu, meine Freude
Bach – Brandenburgkonsert nr 5 i D-dur

Immanuel Nova
Drottningholms Barockensemble

Emma Fagerström, sopran
Hannah Norén, sopran
Elias Aaron Johansson, alt
Martin Åsander, tenor
Karl Söderström, bas
Rebecka Gustafsson, dirigent

Johann Sebastian Bach född 31 mars 1685, var en tysk tonsättare och organist. Han intar en särställning bland barockens tonsättare. Han anses vara kontrapunktens store mästare, som sammansmälter sina föregångares stilar och tendenser. Han hade också en för tiden ovanlig internationell utblick.

Bach är en centralgestalt i den protestantiska kyrkomusiken på grund av sin omfattande produktion av verk för kyrkoårets olika högtider. Bachs två passioner (oratorier över temat Jesu lidande och död) är ofta återkommande musikinslag under passionstiden i många länder. Han har kallats för ”den femte evangelisten”, syftande på Bibelns fyra evangelister.

Också inom orgelmusiken räknas han till de främsta. Hans musik utövar ett starkt inflytande på organister än idag. Under sin livstid var han en ansedd orgelexpert som ofta konsulterades när orglar skulle byggas eller repareras. Bach var dessutom en skicklig pedagog, som komponerade ett stort antal övningsstycken av hög konstnärlig halt, men han var på sin tid mindre känd som tonsättare.

Text om Bach, källa Wikipedia