carin dernulf

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 januari, 2023. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Carin Dernulf  tillträder som ny föreståndare den 11 april

Carin är 45 år gammal, ordinerad pastor i Equmeniakyrkan och sedan 2015 generalsekreterare för barn- och ungdomsorganisationen Equmenia. Innan dess var hon bland annat pastor och föreståndare i Centrumkyrkan i Sundbyberg under sju år, en församling med ca 700 medlemmar och som precis som Immanuelskyrkan består av flera olika språkgrupper. 

Förutom att ha studerat teologi är hon också utbildad personalvetare.

”Jag brinner för att göra den kristna tron tillgänglig för fler, och ser en stor potential i vad kyrkan kan få betyda i den tid vi nu lever i, säger Carin i ett pressmeddelande”. Hon brinner för att predika och att arbeta med gudstjänster och gudstjänstutveckling. Hon tror mycket på den generationsöverskridande gemenskapen som finns inom kyrkan och vill ta vara på kraften i den för att tillsammans bygga en kyrka för både nutiden och framtiden.

Carin har sedan 2014 predikat vid ett stort antal radiogudstjänster i Sveriges Radio P1, varit medförfattare i ett flertal böcker, samt medverkat vid flera olika sommarkonferenser så som Gullbrannafestivalen, Frizon, Torpkonferensen och Hönökonferensen. 

Foto: Natanael Gindemo