Observera

Denna text publicerades första gången den 7 november, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Varför trivs maktmänniskor så ofta i kyrkan? – med Helen Västberg

Onsdag 16 november, kl 18.30

Välkommen till den sista av tre temakvällar om tro, med föreläsning, samtal/frågestund och snacks. Under tre onsdagskvällar fördjupar vi oss i de olika gästernas perspektiv på tro och kyrka.
Varje kväll är helt fristående, men en röd tråd är frågeställningen: vad är en hållbar och hälsosam tro för mig?

Välkomna till en temakväll om tro med Helen Västberg, terapeut och författare till boken Fräls oss från ondo – om makt och maktmissbruk. ”Något skaver, men jag vet inte vad det är. Är det mig det är fel på? Varför krymper jag här, och varför blir jag rentav rädd?” Överallt där vi försöker interagera med varandra inser vi då och då hur svårt det är att hantera makten, både hos andra och hos oss själva. Hur ställer man rätt frågor till en kultur som blivit allt giftigare och där konflikterna avlöser varandra? Hur ser urskillningen ut när resultaten är goda – men frukten är besk? Och vilket ansvar har kollektivet när en kultur spårar ur? Samtalsledare: Esther Kazen.

(hålls på svenska)

Ingen anmälan behövs, fritt inträde