Immanuelskyrkans församlingsmöte

Välkommen till vårens första församlingsmöte

Söndag 16 januari kl 12.30–13.30 i Congressen.

Ärende: val av nomineringskommitté samt information, bl a om kommande församlingsmöten.
Nomineringskommittén har i uppdrag att föreslå valberedning inför församlingens årsmöte.

Vaccinationspass och legitimation behövs för att delta i församlingsmötet.
Ta gärna med en frukt och något att dricka till mötet.

/ Styrelsen