Observera

Denna text publicerades första gången den 2 februari, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Tillförordnad församlingsföreståndare

Vår ordinarie församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner har på grund av hälsoskäl bett församlingens styrelse att få frånträda rollen som församlingsföreståndare. Hon har varit sjuk sedan i slutet på november 2021 och bedömer själv att det kan komma ta lång tid innan hon är fullt återställd. Hon ser inte heller någon realistisk möjlighet att kunna återträda i rollen som församlingsföreståndare. Däremot kommer hon vara fortsatt anställd i församlingen som pastor. Församlingsstyrelsen har accepterat Ulla Marie Gunner önskemål och tillförordnat Claes-Göran Ydrefors att överta rollen som församlingsföreståndare, i första hand under perioden 1 februari – 31 maj 2022. Claes-Göran Ydrefors är medlem i vår församling och välkänd för många. Inte minst sedan han var anställd som pastor hos oss under åren 2014 – 2018, bl a som vice församlingsföreståndare och svensk verksamhetsledare.

Vi omsluter Ulla Marie Gunner i våra tankar och förböner och hoppas på ett snart tillfrisknade. Vi tackar också henne för alla de år som hon har tjänat församlingens som föreståndare, och ber att få återkomma med en mer officiell avtackning. Vi hälsar samtidigt Claes-Göran Ydrefors välkommen in i uppdraget som församlingsföreståndare, tackar dig för att du ställde dig till förfogande, och ber om Guds rika välsignelse över dig och den uppgift du nu tagit på dig. 

Vi vill samtidigt meddela församlingen att vår administrativa chef Marianne Eriksson fått en förändrad och utvecklad roll. Från den 1 februari 2022 och året ut är hon kanslichef med ett övergripande ansvar inför styrelsen för administration, kommunikationsfrågor, ekonomi- och personalhantering samt fastighets- och IT-frågor. Därefter kommer rollen att utvärderas.
Vi hälsar även Marianne varmt välkommen in i den nya rollen, och ber om Guds rika välsignelse över henne och hennes nya uppdrag.

Greger Hjelm
Ordförande, Immanuelskyrkans Församling