Söndag den 10 april

Gudstjänst med påskdramat ”Fredskungen”, mat och aktiviteter. Kom och se ”Fredskungen” och var med om påskens händelser i musik och drama för barn och vuxna! Det handlar om vänskap, svek, förräderi och drömmen om fred! Barn och föräldrar är välkom- na att vara med och spela slagverk, maracas och trummor

i gudstjänsten. Vi lär oss på plats. Kom med och lek.

10.00 -10.20 10.20 -10.50

11.00–11.45 11.45–12.30 12.30

Barnrytmik 0-2 år Barnrytmik 2-4 år

Barnvänlig gudstjänst Lättlunch

Prova På:
Pingis/ Minecraft,
Rytm, Sång & Rörelse från Afrika
– Förälder barn aktivitet