Så kan du hjälpa Ukraina

Din gåva gör skillnad !

Det råder fullt krig i Ukraina, några timmar från vårt lands gränser.
Om bara ett par veckor kan, enligt bedömare, så många som sex miljoner människor vara på flykt, inom Ukraina eller i angränsande länder.

Redan idag är nöden stor. Människor sakar mat, varma kläder, transporter. Framför allt lever de i skräck över det som sker. 

Nu kan du vara med och stötta och hjälpa i denna fullständigt omänskliga situation genom att ge din gåva till Equmeniakyrkans katastroffond !

Ditt bidrag kommer att användas till att stödja mottagandet av ukrainska flyktingar i Moldavien. Och också till att, via Europeiska Baptistfederationen och deras redan upparbetade kontakter inne i Ukraina, stödja internflyktingar.

Skicka ditt bidrag genom att Swisha till 9003286
eller via bankgiro 900 – 3286

Claes-Göran Ydrefors, tillförordnad församlingsföreståndare i Immanuelskyrkan, säger:

  • Tron på Jesus Kristus knyter oss samman med andra. I Bibeln beskrivs det som att när en kroppsdel lider, så är det en fråga för hela kroppen. Nu får vi hjälpas år att härbärgera allt det svåra som vi dagligen möts av, och samtidigt ta initiativ till att göra det vi kan för att göra skillnad. Känn stor frimodighet att göra just det!

Tillsammans kan vi, som enskilda och som församlingar inom Equmeniakyrkan, göra skillnad ! TACK för din gåva!

Vill du läsa mer om Equmeniakyrkans katastroffond