Retreat


“Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön.

I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv.” (Citat: Retreatgården Bjärka Säby)

NÄR: Lördag den 12 nov klockan 10.00-16.00

VAR: Immanuelskyrkan Stockholm, Kungsstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.

FÖR VEM: Inga förkunskaper krävs. Något både för den som är ny och gammal i tron. Även för dig som är nyfiken på den kristna tron. OBS Vi stänger av våra mobiler under lördag. 

KOSTNAD: 200:- Betalas med Swich på lördag

MEDTAG: Egen anteckningsbok, penna och varma kläder.

RETREAT-LEDARE

Charlotte Höglund pastor i Immanuelskyrkan.

FÖR ANMÄLAN OCH INFORMATION:

senast den 7 nov till: charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se

Varmt välkommen!