Observera

Denna text publicerades första gången den 11 mars, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rapport från styrelsen

17 februari 2022.

Här följer en summering av några av de viktigaste punkterna under styrelsens sammanträde denna kväll.

Immanuel Produktion

En inledande punkt under sammanträdet var idén kring att starta ”Immanuel Produktion”. Den presenterades av Erik Amnå, Esther Kazen och Fredrik Jonsson. Det är en plattform där unga människor får möjlighet att utifrån teologiska reflektioner skapa musik och samtal som kan nå ut till fler människor utanför Immanuelskyrkan. Man tänker sig tre verksamhetsområden: musik, samtal och materialbank. Styrelsen ställde sig positiv till idén och beslutade att fortsätta samtalen kring en eventuell etablering av Immanuel Produktion.

Rekrytering av ny församlingsföreståndare

Styrelsen beslöt att revidera planen för rekryteringsarbetet kring ny församlingsföreståndare. Den nya planen ser ut så här:

  1. Styrelsens ordförande och vice ordförande utgör arbetsgrupp och leder processen och rapporterar till styrelsen.
  2. Styrelsen tar vid dagen sammanträde fram några inledande kriterier för en kommande församlingsföreståndare.
  3. De inledande kriterierna går på ”remiss” till de tre verksamhetsråden som i sin tur ser till att kriterierna diskuteras i de olika verksamhetsgrupper som ingår i verksamhetsrådens ansvar. Verksamhetsråden samlar ihop resultatet som sedan rapporteras till arbetsgruppen.
  4. Arbetsgruppen presenterar de insamlade resultatet för styrelsen vid sammanträdet i mars månad som efter eventuell bearbetning fastställer kriterierna.
  5. Styrelsen inleder rekryteringsarbetet. Eventuellt annonseras också tjänsten ut. Utvalda kandidater intervjuas och referenser tas.
  6. Styrelsen föreslår vid ett församlingsmöte kallandet av en ny församlingsföreståndare.

Övriga rekryteringar

Det pågår flera andra rekryteringar i församlingen, bland annat:

  • Interimslösning för pastor i den internationella gemenskapen.
  • Ny diakon.
  • Ny musikledare.
  • Ny ekonomiassistent.

Samtalen med den internationella gemenskapen

Dessa samtal fortsätter. Inför församlingsmötet den 20 februari har styrelsen fått ett förslag från en medlem att församlingen uppdrar åt det internationella verksamhetsrådet att ge svar på frågan vad den internationella gemenskapen vill med att vara en del av Immanuelskyrkan. Styrelsen tar med sig förslaget till det kommande församlingsmötet.

Styrelsens arbetsformer