Observera

Denna text publicerades första gången den 4 april, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rapport från styrelsen den 17 mars, 2022

 1. Ett antal ärenden, aktuella vid församlingens årsmöte, den 15 maj, avhandlades. Däribland:
  – Revisionsrapporten. Församlingens revisor föredrog rapporten.
  – Beslut togs om årsredovisning för Koncernen Immanuel.
  – Koncernredovisning för Immanuelskyrkans församling föredrogs av vår kanslichef, Marianne Eriksson. Beslutades godkänns förvaltningsberättelsen och fastställa årsredovisningen.
  – En ny verksamhetsplan gällande verksamhetsåret 2022/23 kommer att föreläggas årsmötet, som tar beslut om denna.
 2. Söndagen den 24 april, efter gudstjänsten, ges församlingen tillfälle att sätta sig in i några av de frågor som tas upp på årsmötet. Fyra ”stationer” upprättas där man kan ställa frågor och skaffa information kring fyra ”tunga” punkter: församlingens ekonomi, verksamhetsplanen och året som gått, verksamhetsgranskande utskottet samt organisationsutskottet. Detta för att församlingsmedlemmar ska kunna skaffa sig en bra grund inför frågornas behandling på årsmötet.
  Den 24 april kommer också kandidater till nyval i styrelsen att presenteras.
 3. Styrelsen beslutade bejaka en ansökan om bildande av ”Immanuel produktion”. Fredrik Jonsson och Esther Kazen är upphovsmän till detta och målet är att under fem år arbeta med sång och musik, tillsammans med unga och unga vuxna i Immanuel, att producera en podd och att göra materialet tillgängligt i en materialbank för församlingar, som vill ta del av detta. Uppföljning av projektet kommer att ske årligen och rapporteras till styrelsen.
 4. Flera rekryteringar pågår just nu. Här en kort rapport om detta:
  Claes-Göran Ydrefors, tf församlingsföreståndare, har ställt sig till förfogande i denna tjänst tills den permanenta rekryteringen av församlingsföreståndare genomförts.
  Anders Segersson avsutade sin diakontjänst i Immanuel den 22 mars. Annons om efterträdare finns ute (se vår hemsida!) Annons finns också ute (se hemsidan!) där vi söker en pastorstjänst för unga.
  Vi söker också en musikansvarig efter Kristina Åkesson, tjänsten är arbetsledande, dock utan koppling till körerna.
  Vidare annonseras redan dels tjänsten som interim pastor i den Internationella gruppen och tjänsten som pastor med inriktning barn och unga. Till hösten behöver vi också en ny husmor.
 5. Församlingen är redan aktiv i att stödja Ukrainas folk. Vi gör det genom Equmeniakyrkans katastroffond. Men hur kan vi på sikt säkra och förmera församlingens insatser? Styrelsens insamlingsutskott tillsammans med Evado Arfs, Claes-Göran Ydrefors och Marianne Eriksson valdes till arbetsgrupp och rapporterar till styrelsen i april.
 6. Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors anmälde frågan om en lokalöversyn i Immanuelskyrkan. Detta för att maximera utnyttjandet av våra lokaler samt fokusera på prioriterade grupper, barn och unga.
 7. Beslutades att styrelsens representanter i Probitas AB styrelse är Mats Bernö, Hans-Olof Hagén och Roelof Hansman.
 8. Beslutades att inga förändringar görs i IFABs styrelse.
 9. Beslutades att prenumerera på tidningen Sändaren till nya medlemmar under tre månader.
 10. Hans-Olof Hagén utsågs att tillsammans med Claes-Göran Ydrefors vara styrelsens bidrag till församlingens representanter i årets Kyrkokonferens.
 11. Kommande styrelsemöten äger rum 21 april, 19 maj och 9 juni.