Observera

Denna text publicerades första gången den 30 november, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rapport från styrelsen 17 nov 2022

Styrelsen samlades i kyrkans lokaler för ett av årets sista styrelsemöten. Mötet inleddes med att styrelsen reflekterade över kapitlet Enhet i Equmeniakyrkans skrift Färdplan. Att diskutera just enheten är ju alltid relevant för en församling, inte minst en församling som Immanuelskyrkan med dess sprudlande mångfald av åsikter, bakgrunder, språk, kultur, bostadsort och så vidare. Många tankar lyftes; samlingen kring Kristus och fokuset på Honom är en enande kraft. Någon uttryckte tanken att vårt uppdrag är att ge kropp åt mångfalden som finns i skapelsen. Mångfalden erbjuder fler perspektiv av Gud och kan hjälpa oss att nå djupare i predikan eller texter. Kan mångfaldsambitionen bli splittrande? Centralt att vi vet vad vi är för församling. Ödmjukheten att inte ha alla svaren är också viktigt, anmärkte en ledamot. 

Att vi fått en kandidat att tacka ja till tjänsten som församlingsföreståndare gladde styrelsens medlemmar. En predikan kommer genomföras av pastorn den 4:e december samt läggas fram för kallelse till församlingsmötet. Då vår nuvarande föreståndare avslutar sin tjänst vid årsskiftet kommer det att uppstå en period då församlingen kommer vara utan föreståndare. Det innebär bla. att den högste tjänstemannen saknas. En lösning för detta diskuterades, bla. kommer kanslichefen få en utökad roll under interimsperioden så att det administrativa fungerar utan störningar. En interimslösning för gudstjänsten på engelska togs också fram, för att skapa utrymme så att permanent lösning kan möjliggöras under nästkommande år.  

En offensiv budget antogs. Goda år inom kapitalförvaltningen kan under en period användas för att utveckla kyrkans verksamhet på flera olika plan. En trend är dock att gåvogivandet har varit lågt under året och andra intäkter har varit lägre bla. ändrad inriktning på servering och uthyrning. 

Församlingsföreståndaren kunde rapportera om en stark medlemstillströmming, inte minst bland lite yngre personer. Kyrkan syns nu även på en ljusskylt i hotell Birger Jarls lokaler. Detta är ett mycket uppskattat samarbete och hotellet lyft fram att det bidrar till mening med jobbet då de vet att överskottet går till Immanuelskyrkan.

Det finns ett uttalat önskemål att utveckla gudstjänstlivet hos många. Mission och biståndskommitténs konkreta arbete med Kongo och Indien lyftes fram. 

Församlingens fastighet har fått en rad saker åtgärdade för att öka säkerheten, inredning, underhåll, bättre brandskydd.

Slutligen rapporterades att flera av styrelsens medlemmar mött miljö- och rättvisegruppen för att diskutera hur vi tar miljöfrågorna vidare. Det blev ett konstruktivt samtal kring hur församlingen kan arbeta kring dessa frågor både på en konkret nivå och på strategisk nivå. Equmeniakyrkan har tagit fram ett bra material som kan både vägleda och tjäna som inspiration.