Påsk i Immanuel

Måndag 11 april – Torsdag 14 april  

kl 20.00   Meditation i påskveckan på Koreanska (digitalt)

Torsdag 14 april 

kl 12.00 Skärtorsdagsandakt med nattvard på Svenska (i kapellet)

kl 18.00 Skärtorsdagsandakt med nattvard på Svenska (i kapellet)

Fredag 15 april 

kl 11.00 Långfredagsgudsjtänst på Svenska (i kyrksalen)

kl 15.00 Långfredagsgudstjänst med nattvard på Engelska (i Kongressen)

kl 19.00 Långfredagsgudsjtänst på Koreanska

Lördag 16 april 

12.00-14.00 Lunch i gemenskap

Söndag 17 april 

kl 11.00 Påskdags gudstjänst med nattvard på Svenska och Engelska

kl 11.00 Gudstjänst med dop och nattvard på koreanska

Måndag 18 april 11.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning och bön

kl. 11.30 bibelläsning om Emmausvandrarna På svenska