Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel

Studien inom ramen för församlingsstyrelsens projekt Immanuel 2.0 är klar! Den har fått namnet ”Församlingsliv – 48 berättelser från Immanuel”. Studien ger en ökad förståelse för mångfalden i vår församling och en fin möjlighet att lära känna mer av församlingen.

Ladda ner den här och ta del!