Med anledning av programmet ”Gud som haver barnen kär” på SVT

Många har reagerat med sorg och förskräckelse över de berättelser som de medverkande i programmet delar, medan andra nickat igenkännande eftersom deras erfarenheter liknar dem som berättas. När kyrkan inte blir en trygg plats för barn och unga har vi som gemenskaper misslyckats. I Immanuelskyrkan strävar vi, som vi skriver i vår vision, efter en miljö där barn och ungdomar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här ska alla kunna känna sig hemma.
Om du vill samtala om vad programmen väckt i dig, eller kanske berätta om erfarenheter som du har med dig är du välkommen att kontakta oss. I Immanuelskyrkan finns diakoner och pastorer , med tystnadsplikt, som är vana vid att lyssna och ta emot också svåra erfarenheter.

Hör av dig till kyrkans pastorer och diakoner