Vilken plats har mötet med Jesus i ett hyperindividualiserat samhälle?

Välkommen till ett webinar onsdag 12 maj kl 19.30.

Kristen tro berör allt mindre hela livet för kyrkligt aktiva. Enligt statsvetaren Magnus Hagevis forskning märks detta bland annat genom att kyrkligt aktivas politiska åsikter blir allt mer lika sekulära väljares. Medan en del har beskrivit individualisering som en personlig lättnad vantrivs andra i vad som uppfattas som rotlöshet och brist på sammanhang. Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och aktiv i Equmeniakyrkan. I ett samtal med redaktören Lina Mattebo, aktiv i Immanuelskyrkan, resonerar han om individualisering och vad det betyder för kristna i olika generationer.

Anmäl dig här!