Vetekornsdagar

Jesus säger: Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. (Joh 12:24)

Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. (Upp 21:6)

Välkomna till Vetekornsdagar den 22 oktober kl 16.00 – 23 oktober kl. 17.00 i Immanuelskyrkan i Stockholm. Under ett dygn, fredag kväll, lördag för- och eftermiddag, skall vi på olika sätt följa vetekornets mönster: Släppa taget, falla i jorden, dö, vila för att sedan uppstå, gro och ge frukt.

Under Vetekornsdagarna frågar vi oss vad betyder detta mönster för oss idag som enskilda, som församlingar, som kyrka, som delar av en världsvid kristenhet. Årets Vetekornsdagar kommer att ha underrubriken ”Att söka sanningen”. Efter en period av pandemi, stor osäkerhet och mycket ryktesspridning behöver vi reflektera över vad det är det att söka sanningen. Detta kommer vi göra i olika former under detta dygn i föreläsningar, i andakter, i gudstjänst, i musik, i bild med mera. Vetekornsdagarna vill nå alla sinnen och vara en plats för reflektion och för fördjupning.

Medverkar gör bland många andra: Carrie Ballenger, Bitte Bråstad, Petra Carlsson, Sune Fahlgren, Roland Spjuth och Johan von Schreeb.

Vetekornsdagarna kommer att livesändas digitalt men även vara öppet för deltagare. Vill du vara med på plats i Immanuelskyrkan, anmäl dig på länken nedan.

Läs mer här