Vad är viktigt, egentligen?

Under våren kommer Immanuelskyrkan att erbjuda en mötesplats för dig som önskar samtala om existentiella frågor och den ensamhet och isolation som många har upplevt, både för sig själv, anhöriga och världen i stort. Se en kort introduktion nedan om de frågor som kommer tas upp.

Du som är intresserad inbjuds att delta i en mindre samtalsgrupp som samlas fem torsdagar, med start 22 april. Gruppen leds av erfarna personer med hemvist i Immanuelskyrkan och med stor erfarenhet inom hälsoförebyggande arbete och sjukvård. Gruppen är öppen för alla, oavsett religiös bakgrund.

Genom att erbjuda en liten samtalsgrupp där trygghet råder, vill vi som församling bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om hälsofaktorer som kan ge ökad livskvalité i en svår tid. Välkommen att samtala!

Datum: 22/4, 29/4, 6/5, 20/5 samt 26/5. 

Dag & Tid: Torsdagar 19:30–21:00

Mötesplats: Digitalt via Learnify

Vill du anmäla dig till en samtalsgrupp?

Klicka här så kommer du till anmälningssidan hos Bilda.

OBS! Sista dag för anmälan är 15 april 

Har du frågor, kontakta  Helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se.