Observera

Denna text publicerades första gången den 27 april, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vad är viktigt, egentligen?

Under hösten kommer Immanuelskyrkan att erbjuda en mötesplats för dig som önskar samtala om existentiella frågor och den ensamhet och isolation som många har upplevt, både för sig själv, anhöriga och världen i stort. Se en kort introduktion nedan om de frågor som kommer tas upp.

https://vimeo.com/527948962

Söndagen den 5 september kl. 12.45, inbjuder Immanuelskyrkan till en föreläsning om existentiell hälsa. Du som är intresserad inbjuds att delta i en mindre samtalsgrupp (max 7 st deltagare) som samlas fysiskt i kyrkan fyra torsdagar, med start 30 september
kl. 18.30–20.00. Gruppen leds av erfarna personer med hemvist i Immanuelskyrkan och med stor erfarenhet inom hälsoförebyggande arbete och sjukvård. Gruppen är öppen för alla, oavsett religiös bakgrund.

Genom att erbjuda en liten samtalsgrupp där trygghet råder, vill vi som församling bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om hälsofaktorer som kan ge ökad livskvalité i en svår tid.

Detta förutsätter att smittspridningen har minskat och att inga restriktioner föreligger som hindrar att vi ses i grupper om 8.

Välkommen att samtala!

Datum: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10

Dag & Tid: Torsdagar 18:30–20:00

Mötesplats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. T-Bana Rådmansgatan.

Vill du anmäla dig till en samtalsgrupp?

Klicka här så kommer du till anmälningssidan hos Bilda.

Har du frågor, kontakta  Helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se.