Till minne av pastor Daniel Patole

Vår vänförsamling i Panvel, Indien, har förlorat sin pastor Daniel Patole. Pastor Daniel avled natten mot skärtorsdagen i sviterna av Covid 19.

Han sörjs av sin familj pastor Shireen och deras två barn Kalyani and Kruthwik. Dottern Kalyani har själv varit inlagd på sjukhus i samma sjukdom. Sonen Kruthwik besökte oss för några år sedan i samband med att han studerade på Södra Vätterbygdens folkhögskola. 

Pastor Daniel Patole var även mångårig kassör i Hindustani Covenant Church. HCC har på kort tid drabbats hårt, då fem ledande pastorer och ledare, som tjänat under lång tid, avlidit. 

Låt oss be för familjen, för församlingen i Panvel och för HCC i denna svåra tid. Vi ber om tröst och hopp och att påskens budskap om Kristi lidande och uppståndelse ska hjälpa dem vidare.