Observera

Denna text publicerades första gången den 15 april, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Tack till alla givare – nu tar vi nya tag!

Gåvor och kollekter har en avgörande betydelse för det arbete vi bedriver i Immanuelskyrkan. Vi är en ekonomiskt priviligierad församling, tack vare våra affärsdrivande bolag. Men de 5,1 miljoner kronor, som är årets insamlingsmål, är omistliga för att driva det löpande arbetet. 

Under pandemiåret 2020, när det var lätt att tro att offrandet skulle gå ner, då var ni där! Ni, medlemmar och församlingens vänner. Vi möttes inte till gudstjänster, men ni fortsatte att ge. Via postgiro, bankgiro, och, inte minst, via Swish. Med hjälp av datorer, telefoner och QR-koder levde vi, så gott som, upp till förra årets insamlingsbudget, 4,9 miljoner kronor. Fortsätt läsa…

Nu vill vi säga TACK för era gåvor! Stort TACK till alla er som känner ansvar för församlingens ekonomi, också i pandemitider. I sången ”Att giva är att få” lyder texten: ”Endast den kan bliva rik som har lärt sig ge, ty att giva är att få stor välsignelse”.

Gud välsigne dig!

Nu är det 2021 och pandemin fortsätter. Vi behöver fortsätta att dela med oss av våra tillgångar. Men just nu befinner vi oss i en svacka när det gäller offrandet och vi vill uppmana oss alla att ta nya tag! Pandemitröttheten breder ut sig – det är i den verkligheten vi fortsätter att vara kyrka. Inte som vanligt men på nytt sätt! Med nya möjligheter och nya utmaningar. Men med samma budskap. Och precis som tidigare, beroende av din medverkan, dina böner och dina gåvor.

TACK för att du bidrar till församlingens arbete!

Styrelsens kommunikations- och insamlingsutskott