Samtal med diakon eller pastor

Vill du samtala med diakon eller pastor? 

Du kan varje dag nå en diakon eller pastor mellan 09.00-21.00.
Tel. nr 08-587 503 65