Samtal med diakon eller pastor

Vill du samtala med diakon eller pastor? 

Från och med onsdag 27 januari når du diakon eller pastor på tel. nr 08-587 503 65
varje dag dag mellan 09.00-21.00.

Du kan ringa för ett kort samtal – eller för ett längre. Du kan också höra av dig och boka in ett telefonsamtal med någon i kyrkan om du har behov av att prata lite mer.