Påsk i Jerusalem

Påskfirandet är höjdpunkten för de kristna i Jerusalem. Vanligtvis trängs de lokala kristna med tillresta från hela världen i de trånga gränderna. I år blir det på ett annat sätt.  

I vårt webinar den 23 mars kl. 19.00 berättar vi bl.a om det ”vanliga” påskfirandet i Jerusalem – om vandringen på Palmsöndagen med många tusen deltagare, fottvagningscermonin i de orientaliska kyrkorna och det allra mest spektakulära: ”the holy fire” i den Heliga gravens kyrka. Precis som julfirandet så firas påsken vid olika tider i de tre stora kristna traditionerna 

I webinariet medverkar KJELL JONASSON, präst i SvK och under många år Svenska Kyrkans utsände i Israel/Palestina och Svenska Kyrkans mellanösternsekreterare. I många år har Kjell också varit reseledare i det heliga landet. CLAES-GÖRAN YDREFORS, tidigare pastor i Immanuelskyrkan och resepedagog i Bilda med resor i det heliga landet. Samtalsledare är GÖRAN GUNNER, pastor, teol. dr, som under mer än trettio år rest i regionen, skrivit guideböcker och fördjupat sig i frågor knutna till regionen. 

Webinariet genomförs på svenska.  

Webinariet sker som ett samarbete mellan Immanuelskyrkan, Åbybergskyrkan i Vallentuna och studieförbundet Bilda.  

Klicka här för anmälan