Observera

Denna text publicerades första gången den 5 februari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Musiken frodas i våra digitala kanaler!

Efter en intensiv advents- och jultid med många inspelningar av gudstjänster och konserter hade vi förstås hoppats att allt skulle vara som vanligt igen. Det är tyvärr bara att acceptera att så inte är fallet.

Trots dessa pandemitider är vi mycket glada att kunna fortsätta med gudstjänsterna som vi sänder på youtube. Ett arbete som är ganska energikrävande. Vi använder oss av våra körer och ensembler i gudstjänsterna även om vi bara får vara några få. Det har också varit digital kör på någon av våra gudstjänster.

Vi är försiktiga med våra deltagare och försöker därför noga följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. Några av våra körer som har unga deltagare träffas digitalt just nu men hoppas kunna mötas igen snart. För de körer som innehåller mest vuxna tänker jag att vi ska ses en ggn/veckan så småningom men bara 8 personer. Körmedlemmarna får turas om att komma på repetitionerna. 

Vår gospelkör startade terminen med att delta digitalt när  Martin Luther King – priset delades ut. Under hela denna pandemitid har vi haft möjlighet att fortsätta med våra lunchkonserter vilket har varit otroligt lyckat. Vi har genom dessa nått nya människor som följt konserterna via Youtube och Facebook. Vi har noterat att det oftast varit 100-tals tittare.  Dessa startar igen den 8 februari.  

Vår musikskola har också fungerat hela tiden med enskilda lektioner och små ensembler. Vi jobbar nu med att kunna delta i kulturnatten som detta år kommer att vara digital. Musiken har som allt annat i kyrkan fått ställa om, men vi har verkligen inte ställt in men visst längtar vi efter att få ses i våra olika sammanhang.