Observera

Denna text publicerades första gången den 4 oktober, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Livsnära samtal – att dela livet

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån olika teman, möts 6–8 deltagare i åldern 62 år och äldre vid 10 tillfällen, för att ”dela livet”. 

Teman
Varje tillfälle har vi ett tema som vi utgår från. Det handlar om barndomen och skoltiden, ungdomstiden och vuxenlivet. De sista gångerna talar vi om teman som vi i gruppen kommer fram till att vi gemensamt vill ta upp. Vid första tillfället går vi igenom en överenskommelse som bl. a innebär att det som sägs i rummet inte får föras vidare. Detta bidrar till en trygghet som vi alla som deltar behöver få känna.

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag känner av mina tidigare”.

/Tomas Tranströmer

Deltagare
Vi inbjuder både kvinnor och män i åldern 62 år och äldre. Antalet gruppdeltagare är mellan
6–8 personer.

Datum och Tid
Startdatum är måndagen18/10 kl13–15. Gruppen möts vid 10 tillfällen, två timmar per gång. Samlingsplats för första samlingen är vid informationsdisken innanför entrén till Immanuelskyrkan.

Plats
Immanuelskyrkan , Kungstensgatan 17

Avgift
Ingen avgift

Gruppledare
Stefan Sjöblom pastor, konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med grupper och samtal och är utbildad i metoden ”Livsnära samtal”.

Intresseanmälan görs till:
Diakon Agneta Selander 08-587 503 24
agneta.selander@immanuelskyrkan.se