Observera

Denna text publicerades första gången den 4 mars, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Låt oss be med ett hjärta

För att förhindra infektion och spridning av Covid-19 tränar vi oss i ”social distansering”. Denna sociala distansering skiljer oss från varandra. För att framgångsrikt kunna utöva social distansering behöver vi dock samarbeta med hela samhället. På sätt och vis måste vi förenas för att förhindra spridning av viruset och tillsammans skydda samhället. På detta sätt lever vi i motsägelsen ”En enhet som vill vara nära och hjälpa varandra, men tvingas hålla avstånd för att skydda varandra”
 
Vi kan inte samlas för att tillbe. Kanske för första gången i kyrkans 2000-åriga historia upplever kyrkor över hela världen ett avbrott i personlig tillbedjan. De olika arbeten som kyrkan gör förutom söndagsgudstjänster har också varit begränsade på grund av viruset. Detta beror på att kyrkan måste upprätthålla socialt avstånd.
 
Men vi måste stå enade. Vi måste förenas. Mer än någonsin, som Paulus sa, ”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band” (Ef 4: 3). Vi måste bli enade genom bön. För att övervinna kaoset i världen, för dem som lider, för dem som är ensamma, för dem i konflikt, för dem som lider av ekonomisk förlust, för dem som förlorar sin hälsa, för dem som kämpar för demokrati och för återställningen i kyrkan är det dags för oss att be med ett hjärta, säger Jesus. ”Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom.” (Johannes 8:29) Vi är inte ensamma. Herren är med oss.

Varma hälsningar / Pastor Cho