Observera

Denna text publicerades första gången den 22 juni, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kära församling

Som många av er redan vet, så har jag fått ett nytt jobb i USA. Jag har tackat ja till kallelsen att bli pastor för Northwest Covenant Church’s evangelisationsarbete i Mount Prospect, Illinois. 
Under de senaste veckorna har jag reflekterat en hel del över vår tid här och vill nu gärna dela några av mina reflektioner tillsammans med er när jag nu är på väg mot en ny tid i liv och tjänst.

Tacksamhet

Det första som jag kommer att tänka på är ordet tacksamhet. När jag som pastor skriver det här brevet, gör jag det utifrån en känsla av just detta – en oerhörd tacksamhet! Jag tackar Gud för denna underbara församling. Jag tackar Gud för de olika sätt som jag fått känna hans närvaro och kärlek på i denna församlingsgemenskap. Jag tackar Gud för de olika språken, kulturerna och rösterna. Jag tackar också Gud för de olika studenter som jag har fått glädjen att visa omsorg om. 

Vår familj har fått känna en sån stor välsignelse genom att ha fått vara bland er i denna underbara församling! Jag kan bara bekräfta att Gud är god! Jag har fått erfara hur Gud har försett vår familj och vår församling med det som behövts. Jag minns en konversation jag hade med en vis kvinna i kyrkan. Trots att hon genomgick en svår tid i sitt liv, påminde hon mig om dessa ord i första Thessalonikerbrevets femte kapitel, verserna 16-18, “Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud”. I min situation just nu, så håller jag dessa ord nära mitt hjärta. Jag kan bara inte göra annat än att ge Gud äran, glädja mig fullständigt, räkna de välsignelser jag fått och samtidigt visa Gud hur oerhört tacksam jag är för de här senaste tre åren i mitt liv!

Vemod

Jag har hört sägas att glädje och sorg är som ett tågräls som ligger sida vid sida och tillsammans bär livets tåg som far fram emot horisonten. En bild av våra liv. Vi är så tacksamma och så fyllda av glädje över den här tiden och samtidigt är våra hjärtan tyngda av sorg. Glädje och sorg, de vandrar tillsammans i livet. Jag vet varför vi är sorgsna, det är för att vi älskar den här församlingen så mycket, för allt vi har fått ta emot här. Det känns nästan som om vi har skapat en ny familj här, långt ifrån vår egen hemma i USA! Så mycket som vi har fått vara med om dessa tre år! Relationerna, minnena, allt skratt och gråt, begravningarna, skolavslutningarna, lägeräventyren, bönestunderna, bibelstudierna och lovsångsgudstjänsterna…vi har känt så mycket kärlek och stöd från er alla!

Det är så svårt att säga hejdå till människor man älskar.

Ett säkert hopp

Gråten kanske varar under en natt men med morgonen kommer jublet. Även om jag just nu lever i en förberedelse för nästa fas, så vill jag hålla mig nära den glädje Jesus ger. Jag har särskilt reflekterat över glädje-temat i Filipperbrevet då Paulus minns sin tid i kyrkan i Filippi:

“Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje som jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag”.

Vilken glädje det har varit att ha fått arbeta tillsammans med er i denna församlingsverksamhet, ända sedan mars 2018 och fram tills idag. Jag tackar Gud och kommer att göra det även framöver när jag tänker på er. Det är en sån glädje att veta att Immanuelskyrkans arbete kommer att fortsätta som vanligt, även när jag har avslutat min tjänst här. Precis som Paulus konstaterade i sitt brev, så är jag också viss om att det goda arbete som Gud påbörjat i Immanuelskyrkan, kommer att fortsätta och också påverka allas våra liv och den gemenskap som finns här till den dag Gud har fullgjort sitt arbete.

Namnet på vår kyrka är Immanuel som betyder Gud med oss. Jag vet att det är sant! Både i mitt hjärta och min tanke när jag säger: “Ja, Gud är med oss! Inte bara nu utan ända tills tidens slut. Detta är ett säkert hopp som ger mig mycket glädje idag. Omständigheter och vart man befinner sig kan skifta men Gud är den samma. 

Jag ska nu avsluta mitt brev och säga farväl till er med en välsignelse:

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig sin nåd.

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid.

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. 

Amen

All min kärlek, Pete Anderson