Julkonsert

Juldagskonsert

Julens berättelse i ord och ton

Juldagen kl 18.00

Margareta Gäfvert, sång, Björn Gäfvert, orgel och piano

Anna Berndes, pastor

Fritt inträde! Vaccinationsbevis krävs.

Konserten sänds även digitalt på YouTube och här på webben ”Konserter”.