Observera

Denna text publicerades första gången den 26 maj, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Instruktion – digital röstning

Kära medlem i Immanuelskyrkan, 

Söndag 30 maj, kl 14.00 har vi digitalt församlingsmöte. I början av mötet kommer ni att få testa att rösta via SMS. Senare i mötet finns det två frågor som församlingen behöver ta ställning till.  

Medlemmar som har epostadress i vårt medlemsregister har fått en unik 4-siffrig kod via epost. Koden är din identifiering att du är medlem i församlingen och har rätt att rösta. Bekräfta att du är du genom att skicka din kod (endast de fyra siffrorna) på SMS till mobilnumret nedan. Detta måste vara gjort i god tid innan mötet, så gör det gärna redan nu.  

Mobilnummer för registrering och röstning: 0730-12 14 97

På söndag deltar du genom att titta på församlingsmötet på dator eller platta.
Gå till www.immanuel.se/medlemmar
Du röstar genom att skicka dina svar via SMS till numret här ovan.
Du har tre svarsalternativ: Ja, Nej eller Avstå.