Verksamhetssamordnaren har ordet

Här kommer en hälsning och uppdatering från mig som verksamhetssamordnare och vik. husmor. Känns roligt att få berätta vad som händer inom mina två arbetsområden.

Förutom att delta i digitala möten, skriva protokoll och uppdatera vår kalender på hemsidan, så ansvarar jag för två kommande projekt. Existentiell hälsa och RODER. Det första är ett projekt med Bilda där vi kommer att bjuda in till föredrag och samtalsgrupper i ämnet i vår. Det andra sker i samarbete med Equmeniakyrkan, dialoggrupper för vuxna som behandlar livsfrågor som kan engagera de flesta. Mer info kommer i vår!

Restaurangverksamheten har ju varit stängd under mitt vikariat, ändå har jag fyllt mina dagar med förberedelser för minnesstunder, läger, fika till grupper, uthyrningar och inte minst Lunch i Gemenskap. Det har känts hoppfullt mitt i allt. Hoppas vi ses snart!

Helena Erkenborn
Verksamhetssamordnare och husmor