Greger Hjelm föreslås till ordförande.

Valberedningen vill informera om att vi föreslår att Greger Hjelm väljs till ordförande för Immanuelskyrkans församling vid årsmötet 3 oktober 2021.

Greger Hjelm har varit medlem i församlingen i över tjugo år. Under dessa år har han också haft flera uppdrag i församlingen och känner därmed Immanuelskyrkan väl.

Greger Hjelm har arbetat med ledarskap i många olika roller och sammanhang. Inte minst som konsult i ledarskaps- och organisationsfrågor under 25 år i det egna företaget som han nu avvecklar vid 67 års ålder. I videon nedan presenterar han sig i ett samtal med Mikael Ivarsson från valbredningen.

Tidigare har Greger Hjelm haft olika roller som utvecklingsledare och chef i flera organisationer med koppling till Equmeniakyrkan, och har därmed ett stort kontaktnät inom samfundet. Därtill roller och uppdrag i flera styrelser, f.n. som ordförande för Bromma folkhögskola och tidigare som ordförande för Åbybergskyrkans församling i Vallentuna. Han är även ordinerad ungdomsdiakon inom Equmeniakyrkan.

Greger Hjelm har den tid som krävs för uppdraget som ordförande, inte minst nu när han nu avslutar sin yrkesverksamma period. Tid för möten – även på kontorstid – och möjlighet att fördjupa sig i de många och stora frågor som ordförandeuppdraget omfattar.

Dessa tre egenskaper – att vara en samlande ledare, att ha stor kännedom om församlingen och vårt samfund, samt att ha gott om tid för uppdraget, är de kriterier som valberedningen satte upp inför sökandet efter en ny församlingsordförande. Vi är eniga om att Greger Hjelm är den som bäst motsvarar sökkriterierna och vi är förvissade om att han kommer att vara en god ledare i Herrens tjänst, i styrelsen och församlingen. 

Valberedningen genom
Karin Sandström