Observera

Denna text publicerades första gången den 18 februari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Förbered dig på mer av Gud

Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. Jakob 1: 4

Om du någonsin har varit på en lång resa i en bil med barn känner du till frågan som alltid kommer. Vanligtvis innan ens tio minuter har gått hör vi från baksätet, ”När är vi framme? ….. Fem minuter senare,” Hur många minuter är det kvar? ” Barn vill ha en känsla av var de är på resan och hur mycket längre tid de kan förvänta sig att sitta innan de är fria från bilen, tåget eller flygplanet.

Nu under den pågående pandemin kan vi ha samma känsla. Hur långt är det kvar tills vi är fria från detta?

Om vi ​​tänker på Israels folk när de färdades genom öknen under  40 år kom frågan säkert också i deras tankar. Hur mycket längre Herre? När Jesus fastade i 40 dagar i öknen, kom frågan säkert upp även i hans sinne.

Dessa tider med väntan på Herren i öknen avslöjade något mycket gott och hoppfullt för Israel och senare för Jesus. De kom till insikten om att Gud var med dem, matade dem med tillräckligt med manna för dagen och vägledde dem med hans närvaro. Israel lärde sig att lita på Gud på en mycket djupare nivå. Jesus trodde att han verkligen var Guds älskade och gick in i sin tjänst beredd att ge allt i tjänst till sin himmelske Fader. Väntan och kampen var förberedelser för mer av Gud i deras liv.

Steg för steg visade sig Gud vara pålitlig och nådig.

Under denna fastetid, när allt vi vill är att lämna den plats vi befinner oss på, undrar jag om det kan vara så, att det är en inbjudan att se vad Herren gör med allt detta. Kan det vara så att det i dessa dagar av begränsningar och separationer är att det är just här och nu, precis där vi är som Gud längtar efter att möta oss och älska oss, så att vi kan älska honom och tjäna honom på ett ännu djupare sätt?

I denna fastetid när du söker Herren på djupet, må du uppleva nåd och förnyelse i den Helige Ande.

/ Pastor Chris