Hälsning från Diakonerna

Behoven av församlingens diakonala insatser, och vad som är möjligt för oss att göra, ser annorlunda ut under pandemin. Vi är vana att möta många människor i kyrkan, men också hemma hos medlemmar, eller på äldreboenden. I nuläget är telefonen ett viktigt arbetsredskap. Vi försöker ringa och hålla kontakt med, främst, våra äldre medlemmar, men har också många samtal med andra personer som söker upp oss för att de behöver någon att prata med. 
Vi ser tydligt att det här året varit svårt för många, då inkomster uteblir och det är svårt att få pengarna att räcka till. Diakonerna hjälper till i kontakt med socialtjänst, men kan också förmedla hjälp att söka fondmedel osv.

Lunch i gemenskap • Duschmöjligheter till EU-medborgare • Kalla nätter
Insatserna för de mest utsatta i samhället har vi velat fortsätta med på ett så säkert sätt som möjligt. Vi delar ut mat utanför kyrkan en lördag i månaden, erbjuder duschmöjlighet för bostadslösa EU-medborgare en eftermiddag i veckan, samt har vid några tillfällen öppnat kyrkan för “extra kalla nätter”, en verksamhet som föreningen Ny Gemenskap samordnar för nätter då det är så kallt att det är fara för människors liv att sova utomhus. Vi känner stor tacksamhet över möjligheten att göra detta, och ser hur betydelsefullt det är för dem som kommer.

Frida Fritzon, Diakonassistent
Vi är också väldigt glada över att vi i mitten av april får en ny kollega; 
Frida Fritzon är utbildad socionom, och studerar nu till diakon. Hon kommer att ingå i diakonteamet, med ett särskilt ansvar för duschverksamheten för EU-medborgare. Vi ser också att Fridas erfarenheter av att under många år ha arbetat inom socialtjänsten ger henne goda förutsättningar att hjälpa medlemmar och andra som behöver stöd i sådana kontakter.

Under sin studietid kommer Frida att arbeta som diakoniassistent, och när hon om ett år är färdigutbildad hoppas vi att hon blir kallad av församlingen att vara en av våra diakoner, tillsammans med Agneta och Anders.

Vi är tacksamma för omsorg och förböner för diakonin och alla som söker församlingens stöd genom diakoniarbetet.

/ pastor Anna Berndes