Det är vi som är kyrkan

Eftersom de flesta inte har möjlighet att ”gå till kyrkan” just nu har jag börjat vända på uttrycket. Just nu behöver istället kyrkan gå till oss. Det kan vara utmanande att möta kyrkans nya former, men det skapar också nya och annorlunda möjligheter. Att kyrkans dörrar är låsta betyder inte att kyrkan är på paus, utan Guds rike finns inom oss, det är vi som är kyrkan.

Gud finns aldrig långt borta utan är alltid nära oss där vi befinner oss. När nästan ingenting är som vanligt behöver vi hålla utkik efter vilka nya behov som finns runtomkring oss och inom oss själva. Tillsammans med Gud göra det vi kan för att finnas för varandra. På samma sätt kan vi också hålla utkik efter nya möjligheter som slår rot och börjar gro runtomkring oss. Vad ser du som är på väg att börja blomstra?

”Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång skall jag låta dig blomstra, ja, du skall blomstra igen” Jeremia 31:3-4

/ Pastor Esther