Bered en väg för Herren

Adventskonsert söndag 28 november kl. 18.00.

Kören Immanuel Nova 
Björn Gäfvert – Orgel, piano 
Kristina Åkesson – Dirigent
Martin Åsander – Sång, trumpet

Fri entré