Stå upp för människors rättigheter!

Var med och stöd vår internationella mission! Fram till den 31 januari 2021 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till församlingarnas internationella mission i närmare 30 länder världen över. Här ser du vad som är på gång.

Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss.

Var med och ge din gåva:

Swisch:1234183224
Bankgiro 181-0936

Märk din gåva ”EK internationellt”.