Rapport från styrelsen 23 april 2020

Detta var ett extra möte utöver styrelsens schemalagda möten för året.

1. Styrelsen har beslutat att under rådande pandemi börjar varje styrelsemöte med en nuvarandelägesrapport från föreståndaren. Pastor Ulla Marie Gunner rapporterade om hur personalen anpassar sina verksamheter till denna tid när kyrkan är stängd. Personalen har anpassat sig väl och jobbar genom de olika utmaningar som stängningen av kyrkan innebär.

2. Administrativ chef Mats Engen gav en rapport om församlingens finanser. Intäkterna ligger något över budget och finansiella poster något under budget så sammanlagd ligger finanserna något 372 tKr under budget. Styrelsen riktar ett stort tack till församlingsmedlemmar som har fortsatt med sitt offrande till församlingens verksamheter.

3. Mötet avslutades med en öppen diskussion och frågestund med syfte att förbereda och planera inför en ovanlig period som förutspås ligga framför oss.

Översättare och tolkar sökes

Vi är välsignade med många språk i vår församling.
Just nu behöver vi:
• en samordnare för tolkning och översättning.
• översättare av texter svenska-engelska åt båda håll.
• tolkar svenska-engelska för gudstjänster och församlingsmöten m.m.

Intresserad? Kontakta Cathrin Sjöström