Informationsmötet 22 nov

Se informationsmötet till församlingens medlemmar, 22 nov 2020, här:
På svenska YouTube Länk
På engelska   YouTube Link

Har du kommentarer eller frågor utifrån mötet, maila till styrelsen.
Klick på länken här: styrelsen

Dagordningen för mötet: 
1. Tankar kring budget 2021
2. Rapport från nomineringskommittén
3. Information och tankar om nuläget kring Equmeniaföreningen
4. Församlingsinformation inför 2021